Vítejte na stránkách firmy Zdeněk Škop

 

Autorizované měření emisí


Dovoluji si Vám nabídnout naše služby:

- Nabízíme autorizované měření emisí CO a Nox zdrojů znečišťování ovzduší podle ustanovení zákona č.201/2012Sb


- Nabízíme kontrolu spalinových cest
(pravidelné kontroly)


- Nabízíme zajištění servisu plynových kotlů a seřízení hořáků tak, aby se zvýšila efektivita jejich provozu a aby emise škodlivin nepřesahovaly limity určené současnými právními předpisy.

 

- dále nabízíme kontrolu účinnosti kotlů