Vítejte na stránkách firmy Zdeněk Škop

 

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ CO a NOx

Autorizované měření emisí provádím již od roku 2000.

 


dále nabízím:


- kontroly spalinových cest dle nařízení vlády č. 34/2016 Sb. (pravidelné kontroly)

 


dále pro vás zajistím :


- servis plynových kotlů a seřízení hořáků tak, aby se zvýšila efektivita jejich provozu, a aby emise škodlivin nepřesahovaly limity určené současnými právními předpisy.


- kontroly účinnosti kotlů dle energetického zákona


- revizi spalinových cest dle nařízení vlády č. 34/2016 Sb.