Vítejte na stránkách firmy Zdeněk Škopnova_h8

 

Autorizované měření emisí


Dovoluji si Vám nabídnout naše služby:

- Nabízíme autorizované měření emisí CO a Nox zdrojů znečišťování ovzduší podle ustanovení zákona č.201/2012Sb (u kotlů o příkonu do 5 MW, spalujících zemní plyn)

- Nabízíme autorizované měření emisí CO a Nox zdrojů znečišťování ovzduší podle ustanovení zákona č.201/2012Sb (u kotlů o příkonu nad 5 MW)


- Nabízíme kontrolu spalinových cest
(pravidelné kontroly)


- Nabízíme zajištění servisu plynových kotlů a seřízení hořáků  tak, aby se zvýšila efektivita jejich provozu a aby emise škodlivin nepřesahovaly limity určené současnými právními předpisy.

 

- dále nabízíme kontrolu účinnosti kotlů dle zákona č. 177/2006 Sb.