Kontrola účinnosti kotlů
Kontrola účinnosti kotlů

Na povinnost kontroly otopných zařízení (kotlů i celých otopných soustav) myslí zákon číslo 177/2006 Sb.
a vyhláška číslo 276 z roku 2007.

Ukládají majitelům otopných zařízení přímo povinnost nechat je pravidelně zkontrolovat odborným pracovištěm.

Kdo kontrolovat ze zákona musí:
- každý vlastník kotlů s jmenovitým výkonem nad 20 kW
Výjimkou jsou kotle v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci.

Zákon dále rozlišuje kontroly jednorázové a kontroly pravidelné.

1. Jednorázové kontrole podléhá:
- každé zařízení sloužící pro vytápění starší 15 let

2. Pravidelná kontrola kotlů se týká těchto zařízení:
- kotle na tuhá a kapalná paliva – kontrola 1x za 2 roky
- kotle plynové – kontrola 1x za 4 roky