Rozdělení zdrojů znečištění


Rozdělení zdrojů znečištění a povinnost měření


 

Provozovatelé zdrojů znečištění ovzduší jsou povinni zajišťovat autorizované měření emisí podle ustanovení zákona č. 201/2012Sb. a navazujících prováděcích předpisů v následujících intervalech:

 

Celkový jmenovitý tepelný příkon zdroje* Četnost měření
≥300kW a <1MW jen při uvedení do provozu
≥1MW a ≤5MW 3 roky
>5MW 1 rok

*Kategorii zdroje určuje součet jmenovitých příkonů všech kotlů v kotelně.

 

- Kontrola spalinových cest zahrnuje pravidelnou důkladnou kontrolu celé spalinové cesty, vypracování kompletní zprávy o kontrole, odbornou konzultaci při zjištění závad. Kontroly spalinových cest se provádějí pravidelně na základě nařízení vlády č. 34/2016 Sb., které vstoupilo v platnost začátkem roku 2016.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání tuhých znečišťujících částí a kondenzátů a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku.

 

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Palivo
tuhé kapalné plynné *)
Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50kW včetně Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x
od 50kW Kontrola a čištění spalinových cest 2x 1x 1x
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu 2x 1x 1x
Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle návodu výrobce